GRAC- hoạt động theo các nguyên tắc

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
grac.jpg

GRAC- hoạt động theo các nguyên tắc:
•Người gây ô nhiễm phải trả tiền: người nào phát thải nhiều hơn phải trả tiền nhiều hơn cho mạng lưới thu gom rác.
•Cơ chế win-win-win: thuận lợi cho chính quyền, mạng lưới thu gom rác và hộ dân
•Lấy nhân dân làm gốc cho mọi hoạt động
•Hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý, đo lường, kiểm soát tốt hơn các hoạt động thu gom rác hiện nay.
•Đi theo xu hướng của xã hội về cách mạng 4.0: sử dụng big data, kết nối vạn vật. Hướng đến đô thị thông minh.
1539964761374.png
 
scroll-topTop