GRAC- vì đô thị thông minh

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khi nói đến khái niệm đô thị thông minh hoặc thành phố thông minh thì chúng ta hình dung đây là một hệ thống tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ có thể hành xử thông minh như con người, gồm mạng viễn thông số (dây thần kinh), hệ thống nhúng thông minh (não bộ), các cảm biến (giác quan) và phần mềm (tinh thần và nhận thức) để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố, giảm tiêu thụ năng lượng, quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Một đô thị thông minh là một đô thị thân thiện với môi trường và quản lý rác một cách thông minh.
1539964494861.png

Ví dụ khác là dùng cảm biến theo dõi tình hình rò rỉ nước sạch với mục đích chống thất thoát nước trong hệ thống cung cấp nước sạch của thành phố. Hoặc kiểm tra, giám sát mức độ ô nhiễm trong không khí. Nhằm kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo cho người dân. Nhất là những người dễ nhiễm bệnh về đường hô hấp để có biện pháp phòng ngừa và đối phó.

GRAC là định hướng phát triển thành phố thông minh thì cần có NHIỀU TIỀN và CÔNG NGHỆ thôi thì chưa đủ. Đô thị thông minh hoặc thành phố thông minh cần phải đồng thuận ba yếu tố: Nhà nước - thị trường - xã hội. Trong đó, Nhà nước là người kiến tạo, cầm lái, thị trường là động lực vận hành, xã hội là những người giám sát thực hiện. Nói khác là phải có chính quyền mạnh, doanh nghiệp tốt, xã hội thông minh đồng thuận.
1539964444216.png

Tính cốt lõi của GRAC khi xây dựng đô thị thông minh là dữ liệu và xử lý dữ liệu
GRAC định hướng theo xu thế phát triển đô thị thông minh luôn lấy người dân là trung tâm
grac.jpg
 
scroll-topTop