Hà Nội, 09-11/11/2011, Kỹ năng triển khai áp dụng HTQLMT ISO 14001:2004

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Hoang Huong

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khóa đào tạo “Hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các học viên để có thể thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường tại tổ chức mình.
Bạn có thể đăng kí tới:

Phòng Đào tạo
Trung tâm Năng suất Việt Nam (VPC)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ)Email: trd@vpc.vn
Tel: 04.37561501- Ext 118-119 URL: www.vpc.vn
 

Đính kèm

scroll-topTop