Hà Nội sẽ biến rác thải thành điện , giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải

congtymoitruong

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hàng nghìn tấn rác thải sẽ biến thành điện
Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và công ty Hitachi Zosen từ Nhật Bản ký kết Tài liệu thực hiện dự án mẫu "Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội".
Dự án xử lý chất thải phát điện triển khai tại Nam Sơn, Sóc Sơn là dự án mẫu thí điểm đưa công nghệ tiên tiến của Nhật Bản vào việc giải quyết vấn đề rác thải công nghiệp, đồng thời tạo nguồn năng lượng mới. Dự án được tổ chức Nedo hỗ trợ và triển khai thực hiện tại Hà Nội.


Mục tiêu phát điện của dự án chỉ dùng cho nội bộ chứ không dùng để kinh doanh, với công suất phát điện của dự án dưới 3MW. Để đảm bảo triển khai các hạng mục phụ trợ đồng bộ và đáp ứng được yêu cầu tiến độ của dự án, UBND Hà Nội đã đồng ý về chủ trương, cấp 100% vốn đối ứng từ ngân sách thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu chủ đầu tư nêu rõ hiệu quả về tài nguyên, môi trường của dự án như giảm diện tích chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên đất đai, giảm nguy cơ phát thải gây ô nhiễm của các chất thải nguy hải, thí điểm ứng dựng công nghệ tiên tiến do Nhật Bản chuyển giao công nghệ… đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ về giá điện để tính hiệu quả kinh tế của dự án.

Dự án xử lý chất thải phát điện bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản tại Nam Sơn, Sóc Sơn (Hà Nội) dự kiến sẽ được phê duyệt dự án đầu tư ngay trước Tết Nguyên Đán 2013…
 
scroll-topTop