hấp thụ khí H2S bằng nước - Hiệu ứng nhiệt hấp thụ

luxubu304

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em chào các anh chị.
Em đang thiết kế tháp hấp thụ khí H2S bằng nước. Em đang cần hiệu ứng nhiệt hấp thụ để xác định nhiệt độ chất lỏng tc ứng với nồng độ Xc theo phương trình cân bằng nhiệt lượng.
trong các đồ án nói là" theo tài liệu ta tìm dc". em tìm mãi mà không thấy tài liệu nào cả.
Anh chị biết tra ở đầu hay tính cách nào chỉ dùm em với. Em đang cần gấp lắm ạ

Em chân thành cảm ơn
 
scroll-topTop