Hệ sinh thái mở là gi?

daibangxanh

Cây cổ thụ

gamyst

Cỏ 3 lá
Bài viết
50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
theo mình hiểu thì hệ sinh thái mở không phải là 1 khái niệm mà là cụm từ
đặc điểm của 1 hệ sinh thái là 1 hệ thống mở ( hở) gồm 3 dòng vật chất , năng lương, thông tin, có khả năng tự điều chỉnh để duy trì trang thái cần bằng hoặc trao đổi với thế giới tự nhiện ( về vật chất, năng lượng, thông tin)
nếu 1 trong các thành phần của hệ sinh thái thay đổi thì dẫn tới mất cân bằng sinh thái

đó là theo ý mình hiểu
 
scroll-topTop