Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng

  • Thread starter maimo
  • Ngày gửi
M

maimo

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thầy mình bảo phải giải thích các thông số sau :
k2 : hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng, k2 = 1.4
k3 : hệ số kể đến lượng nước bên ngoài thấm vào, k3 = 1.1

Mà thầy bảo đã có hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng đã bao gồm lượng nước bên ngoài thấm vào. Híc
 
C

cuc-vang

Guest
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hệ số kể đến nước mưa pha loãng

Thầy mình bảo phải giải thích các thông số sau :
k2 : hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng, k2 = 1.4
k3 : hệ số kể đến lượng nước bên ngoài thấm vào, k3 = 1.1

Mà thầy bảo đã có hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng đã bao gồm lượng nước bên ngoài thấm vào. Híc
Bạn hỏi mà tui chẳng hiểu bạn muốn hỏi về cái gì ?? ?
Nước cấp, nước thải, nông độ, lưu lượng. :clapping:

Bạn hỏi rõ ràng thì tui mới hiểu mà có câu trả lời hay chứ
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thầy mình bảo phải giải thích các thông số sau :
k2 : hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng, k2 = 1.4
k3 : hệ số kể đến lượng nước bên ngoài thấm vào, k3 = 1.1

Mà thầy bảo đã có hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng đã bao gồm lượng nước bên ngoài thấm vào. Híc
Hiểu ý của bạn rồi
(1+ K1+ 1.4 +1.1) x Qsh = Q thực tế
Rồi lấy cái Q đó tính cho trạm hử, phải ko
K2,K3 thì phụ thuộc vào hệ thống thôi, sau đó chọn một số
K2 sẽ làm tăng lưu lượng nươc thải do mưa, tùy vào mùa, thời tiết địa phương, quốc gia
K2,K3 phụ thuộc vào hệ thống thoát nước đó là kín hay hở, độ bền,.....
Không thể nói là 1.1 hay 1.4 ngay được. Chọn lung tung la sai lầm
 
Sửa lần cuối:
M

maimo

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Lưu lượng nước thẩm thấu từ bên ngoài rất khó xác định chính xác,các báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thoát nước tại Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương,… đều dự kiến lưu lượng này là khoảng 10 % tổng lưu lượng nước thải.
Do đó chọn lưu lượng nước thẩm thấu là 10 % để tính toán các công trình xử lý nước thải.
k2 : hệ số kể đến lượng nước mưa pha loãng, k2 = 1.4
Phần nước mưa đưa về nhà máy xử lỵ́ là 40 % nước thải sinh hoạt, tức k2 = 1.4
Lượng nước mưa này có nhiều quá không ?
 
Top