hệ số không điều hoà K

GMO_Jupiter

Cây công nghiệp
Bài viết
376
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tại sao ở thành phố lớn K nhỏ và Thành phố nhỏ K lớn? các anh giúp em

Đơn giản như thế này, nếu bạn sống 1 mình thì 1 ngày bạn thải ra cho là 100l/ngày nước thải.
Gia đình bạn có 5 người thì 1 ngày thải ra 500l/ngày. Nhưng nếu bạn sống 1 mình bạn thì lượng nước thải ra cao nhất đó là lúc bạn tắm. còn h bình thường bạn hầu như không thải ra nước thải. Như vậy hệ số không điều hòa của bạn là rất cao.
Còn nếu gia đình bạn sống 5 người thì họ không tập trung tắm trong cùng 1 thời điểm mà họ tắm vào những thời điểm khác nhau, như thế mặc dù họ vẫn thải ra trung bình 1 người 100l nhưng khi đó nước thải ra đều hơn trên trung bình h? Diễn giải tuy hơi thô nhưng chắc bạn hiểu chứ?
 

huong44

Cỏ 4 lá
Bài viết
63
Nơi ở
hà nam

anhvu86

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cho mình hỏi nhà nước có quy định định mức lượng nước 1 người dùng trong một ngày không? Nếu có thì ở nghị định nào? chỉ mình với mình đang tính tổng lượng thải của một doanh nghiệp trong KCN theo đầu người mà không biết định mức đấy lấy ở đâu
tiêu chuẩn dùng nước cho 1người/ngày có tính theo ca và loại hình sản xuất theo TCXDVN 33:2006
 
scroll-topTop