hệ số ô nhiễm dầu DO

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

J

judogameanh

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hệ số ô nhiễm các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO (WHO - 1993)
Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu)
Bụi 0,28
NO2 20 x S
NOx 2,84
SO3 0,28 x S
CO 0,71
VOC 0,035
S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 1%
cho mình hỏi là s= 1% DO (ví dụ 1 tấn DO có 10 kg lưu huỳnh à ).Do đó NO2 sẽ bằng 20* S= 20 *10 = 200 kg (co2/1 tấn dầu DO à ).mail của mình là greenfall08@gmail.com. xin chân thành cảm ơn .
 

xeko

Mầm 2 lá
Bài viết
44
Nơi ở
Hà Nội

Đính kèm

scroll-topTop