Hệ số phát thải chất thải rắn

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

EV.FUTURE

Cây công nghiệp
Bài viết
107
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cả nhà ơi, mình đang làm ĐTM cho 1 khu chợ nhưng không biết tính toán lượng rác thải phát sinh hằng ngày như thế nào vì mình không biết hệ số k - hệ số phát thải chất thải rắn đối với chợ. Cả nhà có thể chỉ giúp mình không ? hệ số k này được xác định như thế nào ?Có quy định chung hệ số k cho từng loại dự án (chợ, bệnh viện, hay trên đầu người,....)?Có tài liệu để tham khảo không ? Help me !:30:
 
scroll-topTop