Minh YMT

Admin
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường - hệ thống HSE - hệ thống quản lý HSE là gì
Có nhiều khái niệm về Hệ thống quản lý HSE khác nhau như:
 • Tổ chức áp dụng ISO 14001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng) và OHSAS 18001 (tiêu chuẩn của 1 viện thuộc Anh Quốc về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và sắp được chuyển đổi qua ISO 45001 để trở nên phổ biến toàn cầu) hoặc
 • Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia ADIDAS, NIKE, WAL-MART,... thì có được xem là hệ thống HSE ?
 • Tổ chức chỉ tuân thủ luật HSE của pháp luật Việt Nam thì có gọi là hệ thống quản lý HSE ?
  he-thong-hse.png
Hệ thống quản lý là gì ? (theo ISO)
 • Hệ thống quản lý là một tập hợp các yếu tố liên quan với nhau được sử dụng để thiết lập chính sách, mục tiêu và để đạt được các mục tiêu đó.
 • Hệ thống quản lý bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, thực hành, thủ tục , quá trình và nguồn lực.
Hệ thống quản lý HSE xác định các nguyên tắc mà tổ chức tiến hành các hoạt động liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, và môi trường.

Quản lý truyền đạt triết lý HSE cho tất cả các nhân viên, khách hàng, nhà thầu và các bên thứ ba liên quan đến kinh doanh của tổ chức, và mỗi tổ chức bộ phận hoặc thành viên cấu thành tổ chức phải cung cấp bằng chứng tích cực của sự phù hợp với hệ thống.

Các mô hình hệ thống quản lý HSE gồm các thành phần liên quan đến nhau:
 • cam kết và sự lãnh đạo
 • chính sách và mục tiêu
 • tổ chức, tài liệu và nguồn lực
 • nhà thầu và nhà cung cấp quản lý
 • quản lý rủi ro
 • quy trình
 • giám sát đo lường và cải thiện hiệu suất
 • kiểm toán và đánh giá (audit)
Hệ thống cải tiến liên tục bằng cách kiểm tra sự phù hợp
 • Dựa trên tiêu chuẩn và các thủ tục
 • thông qua sự khắc phục, sửa đổi hệ thống quản lý (cải tiến).
 
Sửa lần cuối:

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,196
Bài viết
66,000
Thành viên
30,413
Thành viên mới nhất
Josinn
Top