Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
GHS-Header.png

Hệ thống toàn cầu hài hòa về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)
Hóa chất liên quan từ sản xuất để xử lý, vận chuyển và sử dụng của họ, là mối nguy hiểm thực sự cho sức khỏe con người và môi trường. Con người từ bất kỳ lứa tuổi, từ trẻ em đến người già, sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau và bảng chữ cái, thuộc điều kiện xã hội khác nhau, trong đó có người mù chữ, đều có thể hàng ngày phải đối mặt với các yếu tố nguy hiểm (hóa chất, thuốc trừ sâu, ...vv)

Đối mặt với mối nguy hiểm này và đưa ra thực tế của thương mại toàn cầu trong lĩnh vực hóa chất và nhu cầu phát triển chương trình quốc gia để đảm bảo sử dụng an toàn, vận chuyển và xử lý hóa chất, nó đã được công nhận là một cách tiếp cận quốc tế hài hòa để phân loại và ghi nhãn sẽ cung cấp nền tảng cho các hoạt động hóa chất. Một khi sử dụng thông tin phù hợp và thích hợp trên các hoá chất mà họ nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước của mình, cơ sở hạ tầng để kiểm soát phơi nhiễm hóa học và bảo vệ con người, môi trường có thể được thiết lập một cách toàn diện.

Hệ thống này, được gọi là "Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)", địa chỉ phân loại các hóa chất theo loại nguy hiểm và đề xuất các yếu tố truyền thông nguy hiểm hài hòa, bao gồm cả nhãn hiệu và tài liệu an toàn. Nó nhằm mục đích đảm bảo rằng thông tin về các mối nguy hiểm vật lý và độc tính từ hóa chất có sẵn để tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trong quá trình xử lý, vận chuyển và sử dụng các hóa chất này. Các GHS cũng cung cấp một cơ sở cho việc hài hòa hóa các quy tắc và quy định về hóa chất ở cấp quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới, một yếu tố quan trọng cũng cho xúc tiến thương mại.
Các ấn bản đầu tiên của GHS , được dùng để phục vụ như là cơ sở ban đầu cho việc thực hiện toàn cầu của hệ thống, đã được thông qua vào tháng Mười Hai năm 2002 và xuất bản năm 2003.

Kể từ đó, GHS đã được cập nhật, sửa đổi và cải tiến hai năm một lần như nhu cầu phát sinh và kinh nghiệm đã đạt được trong việc thực hiện:
  • GHS Rev.1 (2005) : bao gồm, ngoài những điều khác , các quy định liên quan đến chỉnh sửa lần khác nhau phân loại và ghi nhãn, quy định mới cho các mối nguy hiểm nguyện vọng và hướng dẫn mới về việc sử dụng các báo cáo phòng ngừa và chữ tượng hình và về việc chuẩn bị tài liệu an toàn​
  • GHS Rev.2 (2007) : bao gồm, ngoài những điều khác , các quy định mới và sửa đổi liên quan đến việc phân loại và ghi nhãn thuốc nổ; hô hấp và da nhạy cảm; độc hại của khí hít vào và hỗn hợp khí; hướng dẫn bổ sung về việc giải thích cách tiếp cận khối xây dựng và đánh giá về tiềm năng gây ung thư của hóa chất; và hệ thống hóa các mối nguy hiểm và phòng ngừa báo cáo​
  • GHS Rev.3 (2009) : bao gồm, ngoài những điều khác, quy định mới cho việc phân bổ các báo cáo nguy hiểm và việc ghi nhãn bao bì nhỏ; hai tiểu mục mới cho đường hô hấp và da nhạy cảm; việc rà soát các tiêu chí phân loại các mối nguy hiểm dài hạn (độc mãn tính) với môi trường thủy sản; và một loại nguy hiểm mới đối với các chất và hỗn hợp độc hại cho tầng ozone​
  • GHS Rev.4 (2011) : bao gồm, ngoài những điều khác, loại nguy hiểm mới cho khí không ổn định về mặt hóa học và các sol khí không cháy; hợp lý hóa hơn nữa các báo cáo phòng ngừa và làm rõ thêm một số tiêu chí để tránh sự khác biệt trong việc giải thích của họ​
  • GHS Rev.5 (2013) : bao gồm, ngoài những điều khác , một phương pháp thử nghiệm mới cho oxy hóa các chất rắn, quy định linh tinh nhằm mục đích làm rõ hơn nữa các tiêu chí đối với một số loại nguy hiểm (ăn mòn da / kích ứng, tổn thương mắt / kích ứng nặng, và bình xịt) và bổ sung các thông tin được bao gồm trong Phiếu An toàn; sửa đổi và đơn giản hóa phân loại và ghi nhãn tóm tắt bảng; một hệ thống mới cho hệ thống hóa chữ tượng hình nguy hiểm, và báo cáo phòng ngừa sửa đổi và tiếp tục hợp lý hóa.​
Hệ thống đã sẵn sàng để thực hiện trên toàn thế giới. Trong kế hoạch của mình thực hiện (đoạn 22. (C)) được thông qua tại Johannesburg vào ngày 04 tháng 9 2002, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển Bền vững (WSSD) nước khuyến khích thực hiện các GHS mới càng sớm càng tốt.
Nguồn: http://www.unece.org/
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop