Hệ thống lò đốt chất thải phải đạt yêu cầu gì?

Tran Bao Han

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Thủy Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay, pháp luật có nhiều quy định về quy chuẩn đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt được ban hành kèm thông tư số 03/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt có quy định đầy đủ những vấn đề mà bạn quan tâm là yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.
Cụ thể, yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) như sau:
Lò đốt CTRSH phải có quy trình hoạt động theo nguyên lý đốt nhiều cấp, bảo đảm có vùng đốt sơ cấp và thứ cấp. Thể tích các vùng đốt, công suất và thời gian lưu cháy của lò đốt CTRSH được xác định theo hướng dẫn; Có biện pháp hạn chế khí thải thoát ra ngoài môi trường qua cửa nạp CTRSH.
Về ống khói của lò đốt CTRSH phải bảo đảm:
- Chiều cao ống khói được tính toán bảo đảm yêu cầu về chất lượng môi trường không khí xung quanh khi phát tán vào môi trường, nhưng không được thấp hơn 20 (hai mươi) m tính từ mặt đất. Trường hợp trong phạm vi 40 (bốn mươi) m tính từ chân ống khói có vật cản cố định ảnh hưởng đến quá trình phát tán khí thải thì ống khói phải cao hơn tối thiểu 03 (ba) m so với Điểm cao nhất của vật cản;
- Ống khói phải có Điểm (cửa) lấy mẫu khí thải với đường kính hoặc độ rộng mỗi chiều từ 90 (chín mươi) mm đến 110 (một trăm mười) mm, có nắp đậy để Điều chỉnh độ mở rộng, kèm theo sàn thao tác bảo đảm an toàn, thuận lợi khi tiếp cận và lấy mẫu. Điểm lấy mẫu phải nằm trong Khoảng giữa hai vị trí sau: Cận dưới: Phía trên Điểm cao nhất của mối nối giữa ống dẫn từ hệ thống xử lý khí thải với ống khói một Khoảng cách ít nhất 08 (tám) lần đường kính trong lớn nhất của ống khói; Cận trên: Phía dưới miệng ống khói một Khoảng cách ít nhất 02 (hai) lần đường kính trong lớn nhất của ống khói tính từ miệng ống khói.
Ngoài ra, trong quá trình hoạt động bình thường, các thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt CTRSH phải đáp ứng các quy định tại Bảng 1 của Quy chuẩn này.
Hơn nữa, không được trộn không khí bên ngoài vào để pha loãng khí thải kể từ Điểm ra của vùng đốt thứ cấp đến vị trí có độ cao 02 (hai) m phía trên Điểm lấy mẫu khí thải.
Đồng thời, lò đốt phải có hệ thống xử lý khí thải với quy trì
nh hoạt động bao gồm các công đoạn chính sau: Giải nhiệt (hạ nhanh nhiệt độ); Xử lý bụi; Xử lý các thành phần độc hại trong khí thải. Các công đoạn nêu trên được thực hiện riêng trong từng thiết bị hoặc kết hợp đồng thời chung thiết bị.
Trường hợp lò đốt CTRSH có Khoảng cách từ cửa nạp chất thải đến Điểm xa nhất của vùng đốt sơ cấp lớn hơn 02 (hai) m thì phải lắp đặt thiết bị cơ khí hóa cho việc nạp, đảo trộn CTRSH trong vùng đốt sơ cấp (trừ trường hợp công nghệ đặc thù không yêu cầu đảo trộn như khí hóa) và hệ thống cơ khí hóa để lấy tro xỉ.
Cuối cùng, lò đốt CTRSH phải có van xả tắt (by-pass) để xả khí thải trực tiếp ra ống khói mà không qua hệ thống xử lý khí thải khi có sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải. Van xả tắt phải có cần Điều khiển bằng tay hoặc tự động ở độ cao vừa với người đứng, bảo đảm thao tác thuận lợi, kịp thời khi có sự cố mà không phải trèo lên lò đốt CTRSH. Phải ngừng nạp CTRSH ngay sau khi sử dụng van xả tắt.

Một trong những lò đốt công nghệ hiện đại và đúng kĩ thuật mời bạn tham khảo:
http://moitruongminhtan.vn/xu-ly-ch...---nha-may-xu-ly-chat-thai-minh-tan-n130.html
 
scroll-topTop