Hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước

nguyenthuongevi

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC - ONLINE
THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC - ONLINE
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC - ONLINE


Một hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước bao gồm các thành phần chính sau:

1. Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước tại hiện trường

Mỗi trạm gồm các thiết bị phân tích online, đầu đo và bộ truyền tín hiệu, hiển thị để phân tích online các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước như: pH, TSS, DO, COD, BOD, nitơ tổng, phosphate tổng, ammonia, lưu lượng thải ra… Tất cả các tín hiệu được tập hợp về bộ thu thập dữ liệu truyền thông về trạm trung tâm qua mạng không dây GPRS – GSM

Mỗi trạm con được lắp đặt hệ thống đo và thu thập dữ liệu với nhiệm vụ:

* Xây dựng hệ đầu đo các thông số, đảm bảo tính chính xác của kết quả.

* Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của từng thông số đo.

* Chú ý yêu cầu về chu kỳ đo và thời gian ổn định các đầu đo khác nhau, lưu tốc của nước trong 2 trường hợp: đo và vệ sinh.

2. Hệ thống truyền, dẫn dữ liệu qua mạng không dây GPRS – GSM

Việc truyền thông dữ liệu từ các trạm giám sát về phòng giám sát, điều khiển trung tâm được thực hiện hoàn toàn tự động thông qua hạ tầng mạng không dây GPRS – GSM sẵn có của các mạng di động Mobifone, Vinaphone và Viettel. GPRS là một dịch vụ dữ liệu di động dạng gói dành cho người dùng hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM.

3. Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu tại trung tâm.

Tại trung tâm lắp đặt máy tính chủ được cài phần mềm chuyên dụng thu thập và lưu trữ dữ liệu từ các bộ thu thập dữ liệu không dây GPRS – GSM gởi về theo thời gian cài đặt dữ liệu gởi về, được tính theo từng phút (3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút hoặc 30 phút), sau đó được cập nhật vào cơ sở dữ liệu tại trung tâm.

Nguyen Thuong
Sales engineer
Call phone: 0902.647.887

PHUONGHAI CO., LTD
29 D14B Str, Taythanh Ward, Tanphu Dist, HCMC, Vietnam
Tel: (84-8) 38156268 Fax: 84-8 38156441
www.phuonghai.com
Email: nguyenthuong@phuonghai.com
 
scroll-topTop