Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hệ thống quan trắc tự động có bắt buộc phải lắp đặt không?

tunhietdoi

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhiều member có hỏi công ty về hệ thống quan trắc tự động cần lắp đặt khi nào? Nên công ty quyết định viết bài này để mọi người tham khảo nhé
Theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT của bộ tài nguyên môi trường thì có một số đối tượng bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Chi phí lắp đặt hệ thống quan trắc tự động không hề rẻ, vì vậy quan trắc theo phương thức truyền thống sẽ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Các đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động như sau:
  • Đối với nước thải: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3 / ngày.đêm trở lên phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục (điều 5)
  • Đối với khí thải: thì các đối tượng trong bảng dưới đây sẽ phải thực hiện quan trắc khí thải tự động (theo phụ lục 11)

Các đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động​
Nguồn: công ty TNHH Công nghệ môi trường nhiệt đới
 

quannguyen

New Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình xin bổ sung thông tin về đối tượng bắt buộc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động:
  • Đối với Nghị định 38/2015/NĐ - CP có nêu (điều 39):
Các khu công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài KCN có quy mô xả nước thải từ 1.000m3/ngày.đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động
  • Đối với Thông tư 35/2015/TT-BTNMT có nêu (điều 8, chương III):
Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN phải đảm bảo yêu cầu có hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số: lưu lượng nước thải đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của KCN trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
 

Chủ đề mới

Top