Hệ thống Smart scale

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

hirobkhn

Cây công nghiệp
Bài viết
134
Nơi ở
nam dinh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nó là chương trình áp dụng hệ thống cân và lưu trữ rác thông minh, nó là một phần của chương trình lớn "Tối thiểu rác thải" mà bên em đang chạy. Sẽ có một hệ thống cân điện tử kết nối với máy tính. Khi thu nhận rác, dữ liệu sẽ tự động cập nhập trọng lượng vào hệ thống, nhằm chuẩn xác hóa các số liệu về rác thải cũng như việc phân loại.
 

hirobkhn

Cây công nghiệp
Bài viết
134
Nơi ở
nam dinh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vâng bên em là nhà máy sản xuất. Cái Solution trên thích hợp cho việc thu gom các thùng rác không có người quản lý , như thế nó sẽ tiết kiệm được chi phí thu gom vì tinh giản được quãng đường. Bên em lại là nhà máy sản xuất nên rác thải sẽ được thu gom tại nhà lưu chứa, các số liệu sẽ được ghi chép bằng tay dẫn đến nhiều sai sót. Hiện tại bên em đang có ý tưởng thiết lập mã số cho các loại rác, trong đó chứa mã vạch + khu vực phát sinh. Khi công nhân vận chuyển rác thải xuống khu lưu chứa, công nhân tại nhà rác sẽ quét mã vạch, khi đó các thông tin về bao rác sẽ được hiển thị và lưu vào file. Nhưng đó mới chỉ là kế hoạch, nên em đang muốn tham khảo những người đã từng chạy chương trình này.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xét về tính kinh tế thì không có lợi nhé. Vì sử dụng con người vẫn là ok nhất:
- Công nhân đi thu gom từng loại theo giờ, dán nhãn luôn và nhập vào biểu mẫu
- 1 người chuyên nhập dữ liệu từ biểu mẫu từ công nhân lên máy tính
Mình là dân môi trường nhưng cái hệ thống bạn nói thì thì lãng phí tiền công ty quá
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bên em thì 30ha, công nhân dao động khoảng 14k . Tại vì nhà máy làm giầy nên có rất nhiều loại rác, muốn thực hiện ý tưởng đó để tìm kiếm các biện pháp xử lý theo cấp bậc mà khách hàng muốn, cũng như giảm Kpis trên từng sản phẩm.
Nếu vậy thì tốt quá rồi, cái này không cần phần mềm gì. Cứ xem rác là một loại hàng hóa cần kiểm soát là sẽ quản lý tốt thôi bạn
 
scroll-topTop