Hệ thống thoát nước đô thị

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị của thành phố được phân thành 4 cấp như sau:

Cấp 1: bao gồm các kênh rạch lộ thiên ở khu vực nội thành và ven đô, có chức năng tiếp nhận các loại nước thải từ các cửa xả và nước mưa trên lưu vực thoát nước và chuyển tải chúng ra sông Sài Gòn. Kênh cấp 1 còn được chia ra thành 2 loại : cấp 1A và cấp 1B. Loại kênh cấp 1A là các kênh rạch hở thoát nuớc tự nhiên, sẽ chỉ cải tạo nhỏ. Loại kênh cấp 1B sẽ phải được cải tạo nhiều (hoặc cải tạo thành cống cấp 2). Hệ thống kênh cấp 1 có chiều dài tổng cộng khoảng 92,5 km. Bao gồm 05 hệ thống kênh rạch cùng với các chi lưu ở nội thành và ven đô, đó là: hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, hệ thống kênh Tân Hoá- Lò Gốm, hệ thống kênh Đôi – kênh Tẻ, hệ thống kênh Tàu Hũ – Bến Nghé, và hệ thống kênh Tham Lương – Bến Cát – Vàm Thuật.

Cấp 2: bao gồm các tuyến cống ngầm và kênh rạch nhỏ có chức năng thu nước từ các tuyến cấp 3 và chuyển tải nước vào hệ thống kênh cấp 1. Cống cấp 2 bao gồm 3 loại : cống vòm, cống bêtông cốt thép và cống hộp. Các cống vòm đã quá cũ và bị hư hỏng, sụp nhiều, hiện đang được cải tạo thành cống hộp. Cống cấp 2 tương đối lớn, đường kính hoặc bề rộng cống 1m và chôn sâu từ 2 –5m.

Cấp 3: bao gồm các tuyến cống ngầm trên các trục đường phố , có chức năng thu nước từ các tuyến cấp 4 và đổ vào tuyến cấp 2. Các cống cấp 3 nhìn chung thường có đường kính từ 600- 800mm hoặc cống vòm 400-800mm, 600-800mm.

Cấp 4: bao gồm các tuyến cống trong hẻm hay trên các trục đường nội bộ nối vào cống cấp 3, có đường kính thường dưới 600mm.
 
scroll-topTop