Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hệ thống xử lý nước thải

#1

daibangxanh

Well-Known Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có thể tài liệu này giúp được cho em
Nguồn: Journal of Water Sustainability, Volume 2, Issue 2, June 2012, 131–139 131
D. Gupta, S. K. Singh / Journal of Water Sustainability I1 (2012) 131-140
© University of Technology Sydney & Xi’an University of Architecture and Technology


Phát thải khí nhà kính trong nhà máy xử lý nước thải: điển hình là Noida

Greenhouse Gas Emissions from Wastewater Treatment Plants: A Case Study of Noida

Diksha Gupta, Santosh Kumar Singh
*
Department of Environmental Engineering, Delhi Technological University, Bawana Road, Delhi-110042
 

Đính kèm

  • 141.5 KB Lượt xem: 458

daibangxanh

Well-Known Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quantifying the greenhouse gas emissions of wastewater treatment plants

Name course : Thesis project Systems and Control
Number : SCO80424
Study load : 24 ects
Date : April 2010

Student : L.J.P. Snip
Registration number : 850517781100
Study programme : MES (Environmental Sciences)

Supervisor(s) : Dr. ir. K.J. Keesman
Examiners : Prof.dr.ir. G. van Straten,
Group : Systems and Control Group
Address : Bornsesteeg 59
6708 PD Wageningen
the Netherlands
Tel: +31 (317) 48 21 24
Fax: +31 (317) 48 49 57
 

Đính kèm

Top