HELP: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT THẢI

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Hiện nay, mình thấy có báo cáo lượng rác của tỉnh này bao nhiêu tấn/ngày...
vậy làm thế nào để điều tra, đánh giá được lượng rác phát sinh của một địa phương. Ai có dự án/ đề án điều tra, đánh giá về chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp không (đề cương chi tiết, dự toán, báo cáo chuyên đề+báo cáo tổng hợp, mẫu điều tra,....)gửi cho tớ xin vơi. Mail nguyenquangtdvp@gmail.com

2. 1tấn rác = ? m^3 rác? theo tài liệu nào?

Mong các bạn chia sẻ, Cảm ơn nhiều!:32:
 
scroll-topTop