HELP: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT THẢI

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Hiện nay, mình thấy có báo cáo lượng rác của tỉnh này bao nhiêu tấn/ngày...
vậy làm thế nào để điều tra, đánh giá được lượng rác phát sinh của một địa phương. Ai có dự án/ đề án điều tra, đánh giá về chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp không (đề cương chi tiết, dự toán, báo cáo chuyên đề+báo cáo tổng hợp, mẫu điều tra,....)gửi cho tớ xin vơi. Mail nguyenquangtdvp@gmail.com

2. 1tấn rác = ? m^3 rác? theo tài liệu nào?

Mong các bạn chia sẻ, Cảm ơn nhiều!:32:
 
scroll-topTop