help! Độ nhạy cảm của nước

hoatructhu

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang làm đồ án vể ddanhss giá nguy cơ ô nhiễm nước ở Đồng Nai. trong quá trình đánh giá thì phải tính độ nhạy cảm của nước nhưng mình không hiểu taiij sao lại phải tính nó. ai biết thì chỉ cho mình với hoặc có tìa lieeeeuj liện quan thì giúp mình với. mình cảm on nhiều. có thể liên hệ với mìh qua số điện thoại 01693480788 hoạc mail: thupham0909@gmail.com. mong nhận được tin sớm từ các bạn
 
scroll-topTop