Help me? chất thải nguy hại

VBN

Mầm 2 lá
Bài viết
29
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn này muốn hỏi là có trả lại nhà cung cấp được kô. Chứ thật ra cũng đã biết đó là CTNH đúng kô bạn!
Vậy muốn trả lại cho nhà cung cấp thì nhà cung cấp này phải có phương án tái sử dụng hoặc tái chế, hoặc xử lý dạng CTNH, không được thải bỏ trực tiếp ra môi trường; đồng thời bạn phải thể hiện nội dung việc thu hồi lại của nhà cung cấp tại hợp đồng (có thể là 1 mục trong hợp đồng cung cấp các nguyên liệu này).
Có gì chưa rõ thì trao đổi thêm nha bạn!
 

ap.hadt

Cỏ 4 lá
Bài viết
67
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn kêu bên cung cấp nếu có hợp đồng xử lý với đơn vị khác hoặc chức năng thu gom xử lý loại mà bạn trả lại thì ok thôi. hoặc là bên kia chỉ cho bạn mượn và thu hồi, nhưng chỉ với vỏ thôi, còn các chất phát sinh như giẻ lau dính... thì bạn vẫn kê khai chất thải nguy hại như bình thường nhé.
 
scroll-topTop