Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Help me!!Công nghệ nào xử lý nước thải sản xuất sơn?

Snow_wolf

Active Member
#2

hiepnv_ht

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Bạn làm về nước thải sơn nhưng mà là sơn gì thì chưa nói rõ.
Vì nếu là nước thải sơn gốc dầu thì hơi mệt đấy.
Bạn nên tìm hiểu về nguyên liệu sản xuất thì sẽ ra được thành phần ô nhiễm chung để có hướng đưa ra công nghệ xử lý.
Mình tìm hiểu nước thải của chung của ngành sản xuất sơn và tương ứng với mỗi loại nước thải mình phải đề ra một và nhiều công nghệ xử lý.
Các bác trợ giúp nhiệt tình với.:eek:k:
 
Top