Ứng dụng Gom Rác GRAC

HELP ME :Thuyết trình về bải chôn lấp rác

behieu

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
:3: :21: cô giáo giao cho em làm 1 bài thuyết trình về hệ thống chôn lấp rác hic hic gồm
cấu tạo
chức năng
nguyên tắc hoạt động
điều kiện vận hành
thông số thiết kế
quá trình sinh học xãy ra trong công trình
trở ngại , sự cố
hu hu !mà em chưa tìm được đủ tài liệu ! mấy anh có tài liêu ko ! giúp em với hu hu !
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
:3: :21: cô giáo giao cho em làm 1 bài thuyết trình về hệ thống chôn lấp rác hic hic gồm
cấu tạo
chức năng
nguyên tắc hoạt động
điều kiện vận hành
thông số thiết kế
quá trình sinh học xãy ra trong công trình
trở ngại , sự cố
hu hu !mà em chưa tìm được đủ tài liệu ! mấy anh có tài liêu ko ! giúp em với hu hu !
Bạn có thể tham khảo cuốn "Quản lý chất thải rắn-tập 1: Chất thải rắn đô thị"-Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái- NXB Xây Dựng
:49:
Ngoài ra trên Box này bác Snow_wolf và bác Worker cũng nói khá nhìu đó. :46:
 
Top