help me, xu ly khi thai cho nha may gach tylen :30:

chuyenbi

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
thanks ban đã có ý kiến mình đưa ra như sau:
đề tài của mình thế này: tính toán và thiết kế hệ thống xử lý khí thải than, ứng dụng để nuôi thực vật thủy sinh
mình bên công nghệ sinh học mà, :)
và định hướng thế này :- mục tiêu là xử lý CO2,NO,SO từ đốt than, chuyển hết các chất tạo thành do đốt than thành CO2,SO2,NO2.. sử dụng các chất xúc tác như V2O5.. và sử dụng để nuôi thực vật thủy sinh

nhung quan trọng mình không biết thành phần từng khí rong lo gach tuylen, và hiệu suất chuyển hóa từng khí,hix hix, ai có tài liệu tinh toán,và công nghệ gửi hết cho mình tham khảo nha, thanks
 
scroll-topTop