help me!!!

sv_khtn

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
:30:
Bạn nào có tài liệu đề cập đến công thức tính lượng nước dùng để xử lý 1m3 khí thải bằng phương pháp hấp thụ bụi bằng nước (thiết bị wetscrubber) không? share cho mình với. mình làm khóa luận cần tính lượng nước xử lý khí thải tiết kiệm được khi giảm lưu lượng mà không biết công thức tính.
Mong được các bạn giúp đỡ!!
 
scroll-topTop