Help! Mọi người tư vấn giúp mình về ĐTM khu công nghiệp với !!!

vutung12qn

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm trong BQL khu công nghiệp rộng khoảng 160 ha. Khu công nghiệp này khi xây dựng thì đã có báo cáo ĐTM rồi.
Ngày trước khu công nghiệp dự định xây một nhà máy xử lý nước thải công suất khoang 5.000 m3/ngđ và cũng có ĐTM cho nó rồi. Nhưng bây giờ tăng công suất lên 20.000 m3/ngđ thì mình không hiểu là chỉ lập báo cáo ĐTM cho dự án nhà máy xử lý nước thải thôi hay phải lập lái báo cáo ĐTM cho toàn bộ cae khu công nghiệp ?
Anh em ai làm ĐTM nhiều rồi cho mình xin ý kiến với !
 

md.miss

Cây công nghiệp
Bài viết
189
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo phụ lục 1 NĐ 29/2011 NĐ-NP thì dự án của bạn thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - cho riêng dự án xử lý nước thải khu công nghiệp. Trong trường hợp Cơ sở đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất; THÌ THEO THÔNG TƯ 01 BÊN BẠN PHẢI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 

nhiennhien

Mầm 2 lá
Bài viết
35
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo phụ lục 1 NĐ 29/2011 NĐ-NP thì dự án của bạn thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - cho riêng dự án xử lý nước thải khu công nghiệp. Trong trường hợp Cơ sở đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất; THÌ THEO THÔNG TƯ 01 BÊN BẠN PHẢI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bạn ơi, cho tớ hỏi nhé. Nếu KCN của bên tớ thay đổi cơ cấu ngành nghề đầu tư vào KCN và phát sinh nước thải thì h cần phỉa làm báo cáo ĐTm riêng cho trạm xử lý nước thải kia hay là Báo cáo ĐTM lập lại cho cả KCN. Theo tớ đc biết thì ở thông tư 48/2011/TT-BTNMT thì sửa đổi là Đối với các dự án đầu tư không thuộc ngành nghề đã mô tả trong báo cáo ĐTM thì Ban Quản lý KCNC, KCN và CCN phải trình xin ý kiến cơ quan NN đã phê duyệt tức là h làm công văn gửi lên Bộ là đa thay đổi cơ cấu ngành nghề đầu tư đúng không?
 
scroll-topTop