Help...Thông tư 12/2011 về quản lý CTNH

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

MrRau

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn muốn quy định về cái gì, Quản lý chất thải nguy hại thì chỉ có TT 12/2011 này thôi, không có Nghị định nào nữa cả. Và "Thông tư hướng dẫn Nghị Định" chứ không có Nghị định hướng dẫn Thông tư. TT 12/2011 quy định đầy đủ về CTNH, từ khi phát sinh đến khi xử lý hoàn tất. Liên quan đến CTNH còn có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT quy định về ngưỡng CTNH.
 
scroll-topTop