Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Help - Vi sinh trong nước

kimchicr

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin hỏi, bà con nhà mình hồi giờ có ai thấy kết quả phân tích vi sinh trong mẫu nước như thế này chưa: TPC: 0 , Coliform: 14, E.Coli: 3, Enteroccoci: < 1 . Và TPC: 0, Coliform: 5, E.Coli: <1, Enteroccoci: 1.:022:

Nhìn kết quả mà hoa cả mắt, không hỉu như thế nào luôn. Vi sinh vật hiếu khí thì không có, những cái khác thì có, hồi giờ lần đầu tiên mình thấy lun. Cho mình ý kiến tham thảo với, có nên tranh luận sai phải với bên phân tích không?:30:
 
Top