Ứng dụng Gom Rác GRAC

[HELP] Xin tài liệu báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

_nguyenmanh_

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào các bạn.
Hiện mình đang làm đồ án nhưng lại thiếu số liệu kết quả các mẫu quan trắc chất lượng nước mặt tỉnh Vĩnh Phúc qua các năm. Mình có BC hiện trạng môi trường tỉnh VĨnh Phúc năm 2013 nhưng lại không có phụ lục. Phụ lục mới có giá trị kết quả các mẫu quan trắc trong BC. Bạn nào có báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2011 đến nay có thể gửi cho mình tham khảo được không? Email của mình là nguyenmanhqn@yahoo.com
Mình xin cảm ơn :)
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cám ơn chị nha :D Nhưng mà em cần số liệu kết quả các mẫu nước mặt có kèm theo tọa độ đo mẫu nữa. Cái này khó kiếm thật :(
Chị thấy tài liệu tham khảo của 1 số đồ án, luận văn ghi "sở tài nguyênmôi trường, báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005" mà tìm hoài ko có file. :p ko biết họ tìm ở đâu nữa mà tham khảo nữa.:cool:
 
Top