phần mềm quản lý rác thải thông minh

hepl - chứng chỉ huấn luyện an toàn

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại mình được TRung tâm kiểm định CNI - của bộ công thương cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn cho nhóm 4 ( tại công ty ) - cấp năm 2015. Nhưng theo thông tư 44 quy định giấy chứng nhận pahir do sở thương binh lao động xã hội cấp mới đạt yêu cầu. vậy chứng chỉ của mình còn tác dụng không hay phải xin cấp lại - thủ tục ra sao vậy. mong các bác tư vấn giúp./
 
#3
Top