Hiện trạng chất lượng bùn kênh rạch và giải pháp

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện trạng chất lượng bùn kênh rạch & biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
I. TỔNG QUAN
Bên cạnh vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt thì vấn đề bối lắng kênh rạch cũng đã và đang là một hiện tượng khá phổ biến trên các hệ thống kênh rạch và trong hệ thống thoát nước. Quá trình bồi lắng làm cho nước thải không thoát kịp dẫn đến tình trạng ngập lụt khi mưa lớn và càng nặng nề hơn khi mưa to đúng vào các thời điểm triều cường. Hậu quả là gây ngưng trệ giao thông, tổn thất về kinh tế và những tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị của một Thành phố có tiềm năng lớn về du lịch.
Hơn nữa, trong thành phần bùn lắng có thể chứa nhiều chất gây ô nhiễm và chất độc hại đặc biệt là thành phần kim loại nặng. Các thành phần này ảnh hưởng rất lớn đến việc tái sử dụng bùn vào các mục đích sau này hoặc các tác động có thể gây ra khi thải bỏ vào trong môi trường. Vì vậy, vấn đề này cần được toàn xã hội quan tâm, các đơn vị chức năng nghiên cứu xử lý và giải quyết để có kế hoạch nạo vét, vận chuyển an toàn và tận dụng bùn lắng cho các mục đích thích hợp sau xử lý.
II. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI QUAN TRẮC
1. Mục tiêu
• Đánh giá hiện trạng các chất ô nhiễm vi lượng (kim loại nặng) tồn tại trong bùn lắng của mạng lưới kênh rạch và trong hệ thống cống thoát nước.
• Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu.
• Định hướng công tác quan trắc trong các năm tới.
2. Vị trí lấy mẫu
Trên hệ thống kênh rạch :
_ Số lượng mẫu : 50 mẫu (lớp bùn mặt)
_ Vị trí lấy mẫu: trên kênh rạch thuộc 5 Lưu vực trong phạm vi nội thành Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm :
• Kênh Tàu Hủ - Kênh Đôi - Kênh Tẻ
• Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè
• Kênh Tân Hóa – Ông Buông – Lò Gốm
• Kênh Tham Lương – Bến Cát – Vàm Thuật
_ Thời gian lấy mẫu : khi triều thấp
_ Các chỉ tiêu phân tích: kim loại nặng như Zn, Pb, Cd, Cr, As, Hg.
Trên hệ thống thoát nước :
_ Số lượng mẫu : 20 mẫu (lớp bùn mặt)
_ Vị trí lấy mẫu: tại hầm ga thoát nước trên 20 tuyến đường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng có nước thải sản xuất trong các Quận nội thành Tp.HCM.
_ Thời gian lấy mẫu : khi triều thấp
Tổng số mẫu bùn đã thực hiện
_ Bùn kênh rạch : 50 mẫu
_ Bùn trong hệ thống thoát nước : 20 mẫu
Tổng cộng 70 mẫu
3. Phương pháp thực hiện
Phương pháp lấy mẫu
Được thực hiện nghiêm túc trong tất cả các đợt trong năm dưới sự giám sát của các cán bộ được giao trách nhiệm thực hiện. Thời gian lấy mẫu bám sát theo mực nước của thủy triều để có được những mẫu thể hiện đúng thời điểm nghiên cứu cũng như dễ dàng trong công tác lấy mẫu.
Thao tác thực hiện : thả ngoàm xuống để lấy mẫu bùn mặt, sau đó cho vào lọ nhựa, dán nhãn mác thể hiện đầy đủ ký hiệu mẫu, thời gian lấy mẫu, tên người lấy mẫu… Lượng mẫu cần thiết : 0.5 – 1kg, dùng cho việc phân tích các chỉ tiêu kim lọai nặng.
Phương pháp bảo quản mẫu
Mẫu lấy xong được cho vào thùng đá cách nhiệt để bảo quản ở nhiệt độ 40C trong quá trình vận chuyển về Phòng thí nghiệm phân tích.
Phương pháp xử lý mẫu
Mẫu sau khi lấy về Phòng thí nghiệm chuyển ra các khay nhựa, trộn đều, nhặt bỏ vụn tạp…được phơi khô tự nhiên trên khay nhựa ở nhiệt độ phòng trong vòng 10 – 15 ngày đến khi khô kiệt. Sau đó tán mịn bằng cối sứ , rây qua rây có kích thước lổ 1mm, chuyển vào lọ thủy tinh màu có dán nhãn và bảo quản nơi khô mát, phần còn lại cho vào túi vải giữ đến khi phân tích mẫu xong.
Phương pháp phân tích
Phá mẫu bằng các dung dịch acid mạnh (HNO3 và H2SO4), sau đó sẽ chuyển về dạng dung dịch và được phân tích bằng máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) ở những bước sóng tối ưu của từng nguyên tố.
Tiêu chuẩn đánh giá
Trong báo cáo này sử dụng tiêu chuẩn của Canada về giá trị TEL và PEL để làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ ô nhiễm của các kim loại nặng trong bùn lắng. (xem phu lục)
TEL (Threshold Effect Level) : Mức giới hạn tác dụng. Khi giá trị phân tích nhỏ hơn giá trị này thì các tác động xấu đối với thủy sinh vật hầu như không xảy ra.
PEL (Probable Effect Level) : Mức có khả năng tác động. Khi giá trị phân tích vượt quá giá trị này thì các tác động xấu đến thủy sinh vật thường xuyên xảy ra.
 

Đính kèm

  • BCao Bun-2005.rar
    52.4 KB · Lượt xem: 1,051
scroll-topTop