Hiện trạng Đất ngập nước ở Việt Nam sau 15 năm thực hiên công ước Ramsar

Boss.Truong

Mầm xanh
Bài viết
8
Nơi ở
Uông bí- Quảng ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là 1 báo cáo về đất ngập nước ở Việt Nam
Tài liệu gồm các phần chính:
1. Mở đầu
2. Tổng quan về đất ngập nước ở Việt Nam
3. Quản lý đất ngập nước ở Việt Nam
4. Kết luận
5. Kiến nghị
Anh (chị) có thể gửi cho em xin tài liệu này được không, nếu được a(c) gửi giúp em qua mail: xuantruong2903@gmail.com
em cảm ơn a(c) nhiều ^^!
 
scroll-topTop