Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hiện trạng nước thải sản xuất trên thế giới

  • Thread starter hadaongoc
  • Ngày gửi
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em nói chung chung vậy thì làm gì có, nếu em nói từng cụm KCN, từng tỉnh riêng biệt . Một câu hỏi chung chung như vậy thì hơi khó, ngay cả VN thì mỗi địa phương có một đặc thù về sản xuất, kinh tế khác nhau nên mức độ xả thải cũng khác nhau.
 
Top