Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hiện trạng và giải pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất tại Đà Nẵng

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác tiềm năng và qui hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nước dưới đất là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay trong công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

1. Mở đầu
2. Chương 1: Đặc điểm địa lý, Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng
3. Chương 2: Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu
4. Chương 3. Tầng chứa nước
5. Chương 4: Các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
6. Kết luận & kiến nghị
7. Phụ lục

Link download:
http://www.fileden.com/files/2007/10/26/1542977/Bao_Cao.pdf
http://www.mediafire.com/?mnyw5zo3fmx
 

Chủ đề mới

Top