Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hiệu suất bể tự hoại

  • Thread starter nxqui
  • Ngày gửi
#3
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bể tự hoại cải tiến giờ hiệu suất rất cao. Các bạn đọc thêm tài liệu về các bể tự hoại như BAST, BASTAF...
"hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng rất cao và ổn định đã được ghi nhận: 77% (45,9 - 95,8%) đối với COD và 86,2% (69,1 - 97,3%) đối với SS".
Tuy vậy các khu đô thị cũng cần phải có trạm xử lý tập trung vì ngoài nước thải toilet còn có nước thải tắm giặt nữa. Mà nước này đâu có cho vô bể tự hoại được.
 
#6

Chủ đề mới

Top