Higg index

chuong chuong

Mầm xanh
Bài viết
9
Nơi ở
ninh thuận
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi bạn . Cái này tùy thuộc vào chiến lược bên bạn. Bên bạn có thể xấy dựng kế hoạch 1 năm 1, hoặc 5 năm 1. Nếu bạn chọn chiến l lược 5 năm thì base line bạn có thể dùng 2018. Còn nếu từng năm 1 thì năm trước làm base line của năm sau. Về cái gì căn cứ để giảm được % như bạn nói thì bạn cần xây dựng kế hoạch của bạn chứ, mình sao mà giúp bạn được
anh xem cách file giúp em, em tính ra rồi mà không biết là nó tăng hay giảm, năm 2019 cty em sản luong sx của cty em it hơn năm 2018 nhung lại chiếm doanh số cao hơn 2018, vì vậy không thể kết luận năm 2019 tiết kiệm hơn hoặc ko tiết kiệm. anh xem giúp em rồi tư vấn giúp em với.
 

Đính kèm

  • KPI TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN SẢN PHẨM 2019 - Copy.xlsx
    40.2 KB · Lượt xem: 234

anhthytesting

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
thu duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi bạn . Cái này tùy thuộc vào chiến lược bên bạn. Bên bạn có thể xấy dựng kế hoạch 1 năm 1, hoặc 5 năm 1. Nếu bạn chọn chiến l lược 5 năm thì base line bạn có thể dùng 2018. Còn nếu từng năm 1 thì năm trước làm base line của năm sau. Về cái gì căn cứ để giảm được % như bạn nói thì bạn cần xây dựng kế hoạch của bạn chứ, mình sao mà giúp bạn được
cho mình xin voi de tk nhe: anhthy1anhthy1@yahoo.com.vn
 

hirobkhn

Cây công nghiệp
Bài viết
135
Nơi ở
nam dinh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
anh xem cách file giúp em, em tính ra rồi mà không biết là nó tăng hay giảm, năm 2019 cty em sản luong sx của cty em it hơn năm 2018 nhung lại chiếm doanh số cao hơn 2018, vì vậy không thể kết luận năm 2019 tiết kiệm hơn hoặc ko tiết kiệm. anh xem giúp em rồi tư vấn giúp em với.
Hi bạn về phần bạn nói thì cái đó mình hiểu nhưng có lẽ bạn hiểu nhầm ý nghĩa của việc tính KPIs về năng lượng. Cái Higg yêu cầu là tính toán số lượng Kwh tiêu thụ trên đôi, chứ không hề liên quan đến chi phí. Như mình nhìn file của bạn thì Avg của năm 2019 cao hơn 2018, nên bạn cần check lại ha. Cái mình góp ý kiến nữa là bạn làm biểu đồ nên dùng dạng đường cho những báo cáo kiểu này, nó sẽ giúp bạn nhìn ra xu hướng .
 
scroll-topTop