phần mềm quản lý rác thải thông minh

Hình khóa học vận hành xử lý nước thải 6/2014

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khóa vận hành trạm xử lý nước thải tháng 6/2014: khách sạn new world, tổng công ty 28, công ty Tân Thắng, Nhà máy cao su Long Thành,...
khóa học vận hành trạm xử lý nước thải
Nước thải: sinh hoạt khu dân cư, nước thải khách sạn new world, nước thải nhà máy cao su Long Thành , nước thải dệt nhuộm tổng công ty 28 công suất 750m3/ngày đêm.
Ngày cuối nhóm sẽ được đi thực tập thực tế tại 1 trạm xử lý nước thải
wwtp1.jpg
wwtp2.jpg
wwtp4.jpg
wwtp6.jpg
wwtp7.jpg
 
Sửa lần cuối:
Top