Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hồ kiểm chứng, trạm xử lý nước thải

hoapc36

New Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo tui dc biet, hien nay chua co van ban nao quy dinh cai goi la "ho kiem chung" hay "ho moi truong" ca ban oi!
Nhung de co co so chung minh voi cac co quan chuc nang ve quan ly moi truong ve chat luong nuoc thai sau xu ly thi cac nha thiet ke thuong thiet ke he thong "ho kiem chung (nhu ban goi)" de chua nuoc thai sau xu ly, trong do co he sinh thai (cac loai thuy sinh) co the sinh song, ton tai va phat trien dc nham chung to la nuoc thai sau xu ly dat hieu qua cao, dong thoi cung la vi tri thuan loi cho cong tac lay mau nuoc thai de giam sat dc thuan loi ban a!
Neu ban co thong tin gi moi ve "ho kiem chung" thi ban thong tin cho tui bit voi nhe?
chuc ban thanh cong!
 
Top