Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hồ sinh học để xử lí nước với COD/BOD=5

de^

Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
theo mình, các bạn cần phải để ý nồng độ COD, BOD có vượt tiêu chuẩn cho phép khộng Nếu vượt thì sau đó xét tỷ lệ COD/BOD. Trong trường hợp vượt tiêu chuẩn và COD/BOD=5 thìdùng các phương pháp hóa lý xử lý trước, sau đó dùng phương pháp sinh hoc. OK!
Mình đố các bạn nhé:
Nếu
BOD = 80
COD = 5BOD = 400
Nito = 50
Photpho 60
Mình dùng hồ sinh học với diện tích 20 Ha dc ko
Bao gồm 2 đơn nguyên nối tiếp nhau
Lưu lượng là 100m3/ ngay
Thời gian lưu nước là 10 ngày:


-->Thuận lợi:
ko phải xây luôn trạm xlnt
ko vận hành
Hiệu quả có thể tốt
----> ko tốn xiền
 

Snow_wolf

Active Member
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
COD/BOD quá cao sẽ không thể xử lý trực tiếp bằng phương pháp sinh học được, phải xử lý trước bằng phương pháp hóa lý trước nhằm làm giảm ô nhiễm trước, rồi qua phương pháp vi sinh.
COD/BOD quá cao không có nghĩa là không thể xử lý bằng phương pháp sinh học mà chỉ có nghĩa là không nên xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu khí
Nếu COD chủ yếu nằm ở phần SS không phân húy sinh học được thì thậm chí phương pháp sinh học cũng xử lý được luôn.
 

Snow_wolf

Active Member
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đố các bạn nhé:
Nếu
BOD = 80
COD = 5BOD = 400
Nito = 50
Photpho 60
Mình dùng hồ sinh học với diện tích 20 Ha dc ko
Bao gồm 2 đơn nguyên nối tiếp nhau
Lưu lượng là 100m3/ ngay
Thời gian lưu nước là 10 ngày:


-->Thuận lợi:
ko phải xây luôn trạm xlnt
ko vận hành
Hiệu quả có thể tốt
----> ko tốn xiền
Phot pho 60 mg/l thì xây hồ sinh học để nuôi tảo hả bạn ? :017:
 
T

Trần thị Ngọc Bích

Guest
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nếu COD không phân hủy sinh học được nằm chủ yếu ở SS không tan thì còn cân nhắc khả năng sử lý bằng phương pháp sinh học. Nếu COD không phân hủy sinh học được lại hòa tan trong nước, thì phần ô nhiễm này có thể ức chế sự hoạt động của vi sinh. Thực tế xử lý bằng phương pháp vi sinh thì vẫn còn ô nhiễm tồn tại trong nước thải, không đạt tiêu chuẩn. Theo mình COD/BOD cao kiểu gì cũng phải xử lý hóa lý trước. Xử lý bằng hồ sinh học trường hợp này có vẻ không ổn.
 
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đố các bạn nhé:
Nếu
BOD = 80
COD = 5BOD = 400
Nito = 50
Photpho 60
Mình dùng hồ sinh học với diện tích 20 Ha dc ko
Bao gồm 2 đơn nguyên nối tiếp nhau
Lưu lượng là 100m3/ ngay
Thời gian lưu nước là 10 ngày:


-->Thuận lợi:
ko phải xây luôn trạm xlnt
ko vận hành
Hiệu quả có thể tốt
----> ko tốn xiền
Kết quả xử lý là nước sẽ có mùi hôi và không lắng được.
Biện pháp khắc phục: xây dựng 1 bể Kỵ khí, đàm bảo nước đẹp ( bể kỵ khí rất dễ xây và không khó vận hành).
 

Chủ đề mới

Top