Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hồ sơ ĐTM

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn rành về hồ sơ môi trường cho mình hỏi xíu. Vấn đề là dự án của mình thuộc quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ, trong quá trình thi công thiết kế thì hệ thống thu gom nước mưa với nước thải lại không có sự tách biệt (mặc dù trong ĐTM có nêu rõ) vậy bây giờ bên mình muốn sữa chữa nó thì phải làm đơn xin gửi cơ quan nào ?
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cơ quan phê duyệt ĐTM hoặc giấy phép môi trường sẽ là cơ quan quản lý trực tiếp
Bạn xin đơn vị trực tiếp
Ban quản lý dự án có trách nhiệm nghiệm thu, báo cáo về chủ đầu tư. vậy trong trường hợp này mình báo cáo về ban quản lý dự án để họ biết xử lý không nhỉ ? mình nghĩ trong ĐTM đã có nêu rồi thì đâu cần phải sửa đổi, bổ sung gì nữa đâu nhỉ ?
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn rành về hồ sơ môi trường cho mình hỏi xíu. Vấn đề là dự án của mình thuộc quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ, trong quá trình thi công thiết kế thì hệ thống thu gom nước mưa với nước thải lại không có sự tách biệt (mặc dù trong ĐTM có nêu rõ) vậy bây giờ bên mình muốn sữa chữa nó thì phải làm đơn xin gửi cơ quan nào ?
CƠ QUAN NÀO PHÊ DUYỆT THÌ KHI MUỐN THAY ĐỔI XIN CƠ QUAN ĐÓ
 
Top