Hồ sơ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Download Hồ sơ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
HỒ SƠ QUẢN LÝ CÔNG TÁC phòng cháy chữa cháy
Tên cơ sở:
Cơ quan chủ quản:
Địa điểm:
Điện thoại:
 • Phiếu quản lý cơ sở về công tác phòng cháy chữa cháy
 • Quyết định thành lập Ban chỉ huy chữa cháy
 • Quyết định thành lập Đội phòng cháy chữa cháy
 • Quyết định ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy
 • Danh sách ban chỉ huy chữa cháy
 • Nội quy phòng cháy chữa cháy
 • Nội quy sử dụng điện
 • Thống kê phương tiện phòng cháy chữa cháy
 • Sơ đồ

RgDodMcuISM
 

Đính kèm

 • phong-chay-chua-chay.DOC
  231.5 KB · Lượt xem: 4,389
scroll-topTop