phần mềm quản lý rác thải thông minh

HỒ SƠ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dear all! Hồ sơ quản lý an toàn lao động cần các thủ tục, giấy tờ, gì?
Những hồ sơ mà liên quan đến quản lý an toàn lao động, bạn nên xem NĐ 44/2016, NĐ 39/2016, NĐ 37/2016, NĐ 113/2017. Nếu bên xây dựng, bạn nên xem thêm nội dung ở Thông tư 04/2017/TT-BXD và 02/2018/TT-BXD. Chúc bạn may mắn và làm việc hiệu quả.
 
Top