Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hồ sơ quản lý về an toàn thực phẩm.

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#4

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dạ bên e là bên cảng cá a. Vậy thuộc về sản xuất thực phẩm đúng k a ?
Em xem luật An toàn Vệ sinh thực phẩm 2010 (55/2010/QH12 ) và Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 178/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ( sắp tới nghị định 178/2013/NĐ-CP này sẽ được thay thế bởi nghị định 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM có hiệu lực từ ngày20/10/2018). Nếu còn gì thắc mắc, diễn đàn sẽ hỗ trợ em. Chúc em may mắn.
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em xem luật An toàn Vệ sinh thực phẩm 2010 (55/2010/QH12 ) và Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 178/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ( sắp tới nghị định 178/2013/NĐ-CP này sẽ được thay thế bởi nghị định 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM có hiệu lực từ ngày20/10/2018). Nếu còn gì thắc mắc, diễn đàn sẽ hỗ trợ em. Chúc em may mắn.
A có file hồ sơ pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm cơ bản của một doanh nghiệp phải có để cơ quan chức năng kiểm tra mà không bị phạt không ? cho e xin với .
 

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
A có file hồ sơ pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm cơ bản của một doanh nghiệp phải có để cơ quan chức năng kiểm tra mà không bị phạt không ? cho e xin với .
Hi em, cái flie này đơn giản mà, em xem trong Luật và nghị định, quy định gì thì mình làm nấy, sao cho phù hợp với loại hình bên em kinh doanh, sản xuất là được. E cứ căn cứ vào quy định mà làm. Chúc em may mắn nha.
 
Top