Hỗ trợ văn bản pháp luật về an toàn môi trường trong doanh nghiệp

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
HỖ TRỢ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ
AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆPNhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của các anh chị em trong diễn đàn thì BQT đã và đang xây dựng nhiều kênh thông tin tư vấn hỗ trợ các văn bản pháp luật về an toàn môi trường trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Đối tượng được hỗ trợ:
 • Các anh chị em làm về môi trường, an toàn, vệ sinh viên, quản lý hóa chất,... trong doanh nghiệp
 • Phải là thành viên của www.yeumoitruong.vn và đã post tối thiểu 5 bài viết
Nội dung hỗ trợ: (tiếng việt và tiếng anh)

 • Luật về an toàn lao động
 • Luật về sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh lao động
 • Luật hóa chất: hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh, ....
 • Luật bảo vệ môi trường 2005 và phiên bản 2013
 • Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Luật tài nguyên nước
 • Các văn bản pháp luật về chất thải nguy hại,...
 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn và môi trường
 • Các biểu mẫu, quy trình quản lý
 • .....
Hình thức hỗ trợ: (trả lời trong vòng 3 ngày làm việc)


Một số câu hỏi có thể BQT trả lời không được thì sẽ kết nối với các đơn vị nhà nước để hỗ trợ.:mail:.

Chúng tôi đã hỗ trợ trên 1000 câu hỏi cho các cán bộ đang làm trong các doanh nghiệp sản xuất, cán bộ quản lý nhà nước, và nhiều cá nhân khác trong vòng 7 năm qua


Để chương trình của chúng ta được duy trì và phát triển tốt, các anh chị em vui lòng G+ và LIKE dùm bài viết này (nằm ở tiêu đề)

Các anh chị em nào muốn tham gia group này thì đăng ký nhé. Tối thiểu phải làm trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ
Thân
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop