HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trên thế giới hiện nay có trên 4 triệu loại hóa chất khác nhau, hàng năm có khoảng 30.000 chất mới được phát minh và đưa vào sử dụng. Trong số các hóa chất trên có khoảng 60000 - 70000 loại được dùng thường xuyên và rộng rãi . Việc sử dụng hàng ngàn hóa chất phục vụ cho sản xuất công, nông nghiệp và đời sống chính là mối nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe con người.

Tài liệu dưới đây mô tả về một số tính chất chung của các chất độc. Và mô tả tác dụng cũng như cơ chế gây độc hại của những chất độc thông dụng.
 

Đính kèm

scroll-topTop