Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hoá chất khử trùng

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái đó cần gì đến file excel cơ? Bạn cứ tính nồng độ clo 3-5mg/l là đảm bảo tiêu diệt vi khuẩn rồi nhé. Ví dụ hệ 1000m3/ngày thì bạn cần 5kg clo thôi. Hoặc bạn xem thiết kế bể khử trùng có đủ thời gian lưu tối thiểu 30 phút không? rồi sắm cái so màu đo clo dư, có clo dư sau bể khử trùnglà nước thải đã được khử trùng ok nhé.
 
Top