Hóa chất nguy hiểm là gì?

daibangxanh

Cây cổ thụ

chemitech

Mầm xanh
Bài viết
9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hóa chất nguy hiển là gì?
Vậy nó chính là các hóa chất có nguy cơ đe dọa đến sự tồn tại của con người, sinh vật và môi trường chứ sao nữa.
Mình nghĩ sẽ không có ai đi định nghĩa cái vấn đề này đâu, vì về mặt khoa học thì tất cả các vật chất đều tạo nên từ các nguyên tử, phân tử. Chúng có độc hay không còn tủy thuộc vào cách sử dụng và liều lượng. Muối ăn là thứ chúng ta dùng hàng ngày nhưng nếu bạn sử dụng quá liều lượng sẽ gây nguy hiểm...
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
scroll-topTop