Hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường là gì ?

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo luật bảo vệ môi trường 2014, Hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường, bao gồm:

a) Quan trắc, phân tích môi trường;

b) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

d) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường;

đ) Cung cấp thông tin về môi trường;

e) Dịch vụ hỏa táng, điện táng.
 
scroll-topTop