Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường

nutran

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và các câu lạc bộ tình nguyện tuyên truyền bảo vệ môi trường diễn ra mạnh mẽ, những thành quả thu được từ các hoạt động này là không thể phủ nhận! Xong những hoạt động này chỉ có ý nghĩa kết quả tích cực đối với những người vốn có tình yêu và hiểu biết đối với môi trường (đó còn là bộ phận rất nhỏ trong cộng đồng) còn phần lớn người dân các cộng đồng trong xã hội còn rất thiếu hiểu biết, chưa nhận thức hết vai trò của môi trường đối với cuộc sống của chính họ. Để công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thực sự có hiệu quả chỉ khi "tinh thần ý thức bảo vệ môi trường" được nhân rộng và đi sâu vào cộng đồng, thì không chỉ cần tinh thần nhiệt tình của các thế hệ mà phải cần có trí tuệ và các biện pháp thiết thực:
-Đối với công tác tuyên truyền giáo dục cần phải thực hiện ở mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt phải biết lồng ghép tuyên truyền giáo dục môi trường vào trong các chương trình văn hóa truyền thông trong các dịp tổ chức sự kiện, tổ chức kỉ niệm các ngày lễ của thế giới, khu vực, quốc gia dân tộc, địa phương và các cơ sở... Đơn giản như ngày: 26/3, 8/3, 30/4, 4/6, 21/2, 23/2..., bất kể dịp nào chúng ta đưa vào chương trình mục tuyên truyên nâng cao ý nghĩa việc bảo vệ môi trường. Đồng thời phải nghiên cứu thiết kế tiết mục chương trình tuyên truyền về môi trường phải độc đáo, nổi bật, sâu sắc và chuyên nghiệp thì khi ấy vai trò môi trường sẽ được nâng cao trong nhận thức của mọi người đồng thời công tác tuyên truyền giáo dục(là 1 trong những biện pháp đầu tiên và có ý nghĩa quyết định trong công tác quản lý bảo vệ môi trường) mới thực sự hiệu quả.
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cần có biện pháp chính sách,thực thi, triệt để và sâu sắc hơn nữa. Trên thực tế công tác quản lý nhà nước về môi trường hiện nay còn nhiều bất cập từ cơ sở địa phương đến trung ương. Sự hời hợt trong quản lý là một phần nguyên nhân của các vi phạm luật bảo vệ môi trường đang diễn ra ngày càng nghiêm trong hiện nay.
:incense:
 
scroll-topTop