Ứng dụng Gom Rác GRAC

học bổng môi trường

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Link học bổngĐược đi học ở nước ngoài không chỉ là ước mơ mà còn là nhiệm vụ của mỗi giảng viên trẻ trong thờì kì mới. Như là một người đi trước, tôi hi
vọng những thông tin đã tích cóp được trên đoạn đường du học của tôi sẽ giúp ích được cho những bạn trẻ khác tìm được con đường đi phù hợp
(Lưu ý: các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)
Các nguồn học bổng dài hạn:
- Học bổng Ngân sách của Chính phủ Việt Nam (Project 322) dành cho đào tạo cán bộ ở nước ngoài: http://www.vosp.org/
- Học bổng của Chính phủ Thuỵ Sỹ dành cho sinh viên Quốc tế: http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_en.html
- Học bổng ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Ấn Độ dành riêng cho Việt Nam: http://www.indembassy.com.vn/English/Scholarship.asp
- Học bổng ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Bỉ dành riêng cho Việt Nam: http://www2.btcctb.org/vietnam/vn/scholarship-faqs.htm
- Học bổng của các chính phủ quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á theo học chương trình sau đại
học tại Học viện Công nghệ Châu Á – AIT, Thailand: https://www.ait.ac.th/admissions/Current_Scholarships
- Học bổng “Weaving the Mekong into the Southeast Asia Fellowship Program 2008” dành cho các ứng viên Việt Nam, Lào, Campuchia tại Đại học
Chulalongkorn, Thailand. Link: http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship News/WMSEA_Southeast.pdf
- Học bổng Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju – GIST, Korea dành riêng cho sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á
theo học chương trình sau đại học tại GIST (mục scholarship): http://www.aun-sec.org/activities_within_dialogue_4_2.html
- Học bổng Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc– KIST, Korea dành cho sinh viên Quốc tế (khuyến khích mọi người apply vào học vì Viện cung
cấp mức học bổng thuộc loại cao nhất Hàn Quốc về các ngành Kỹ thuật): http://irda.kist.re.kr/http://irda.kist.re.kr/admissions/aid.html

Các nguồn học bổng ngắn hạn:
- Học bổng ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam: http://www.indembassy.com.vn/English/Scholarship.asp
- Học bổng ngắn hạn sau đại học về Quản lý Môi trường của trường Đại học Kỹ thuật Dresden, Đức dành cho sinh viên quốc tế:
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden...rowissenschaften/cipsem?set_language=en&cl=en
- Tổ chức The EarthRights School (ERS) - Mekong cung cấp khóa thực tập 7 tháng cho sinh viên và các cán bộ trẻ cơ hội thực tế trong việc quản lý
và bảo vệ môi trường tại ChiangMai, Thailand. Mọi chi phí đi lại, nhà, phí visa và một khoảng sinh hoạt phí sẽ cung cấp cho ứng viên được lựa
chọn. Link: www.earthrights.org/training/mekong/

Các website nên tham khảo:
- Website của Phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Bách Khoa Tp.HCM: http://www.iro.hcmut.edu.vn/hocbong.html
- Website của Diễn đàn Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (mục Du học): http://forum.vnkrol.com/forum71.html
- Website của Hội Sinh viên Việt Nam tại Học viện Công nghệ Châu Á – AIT, Thailand (mục Du học): http://aitvna.com/content/blogcategory/28/56/
- Học bổng của Chính phủ Thuỵ Sỹ dành cho sinh viên Quốc tế: http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_en.html
- Website TTVNOnline (mục Du học) http://www10.ttvnol.com/forum/Duhoc.ttvn

Chúc các bạn may mắn.

Cơ hội internship tại Viện GIST, Korea:
Internship Programme for Fall Semester 2008
September 1, 2008 ~ December 19, 2008
Support for the participants
- Round trip airfare (economy class)
- Visa fee (receipt required)
- Dormitory accommodation (two persons per room)
- Stipend of 400,000 Korean Won (approximately $ 400) per month, covering dormitory rent (30,000 Korean Won) & living costs
- Medical insurance during the Programme period
Tham khảo thêm tại đâyTin tổng hợp các học bổng:
Ph.D Scholarships at Zhejiang University (New)
Teaching Scholarships for PhD candidates at University of York (New)
UNU-IAS PhD and Postdoctoral fellowships (New)
Endeavour Awards for Research, Postgraduate study or research, Vocational education and training, Professional Development and Student Exchanges (New)
MS/PhD scholarships at SEARCA (New)
International Master of Advanced Studies in Development Studies Scholarship
Master scholarship at Chulalongkorn University (New)
Robert S. McNamara (RSM) Fellowships (New)
IRCSET Scholarship for Master and Doctorate (New)
The POSCO Asia Fellowship at Seoul National University (New)
6 PhD fellowships at the University of Roma La Sapienza (New)
Scholarships from the Belgian government (New)
PhD scholarship at University of Aarhus (New)
Fujitsu Scholarship (New)
Ambassadorial Scholarships (New)
Masters in Sustainable Forest and Nature Management scholarship (New)
Masters in Sustainable Tropical Forestry Scholarship (New)
Scholarship at University of Leeds (New)
MERIT / ERASMUS-MUNDUS Scholarship (New)
International Scholarship at the Royal Schools of Music in the UK (New)
MTCP Scholarship for Masters and PhD
Malaysian International Scholarship for Masters and PhD
MBA scholarships at Queensland University of Technology
The ENS Lyon scholarships for Master
Eiffel Scholarship for Master and PhD
PhD Research Scholarships, NUS
Ph.D at The Life Science Zurich Graduate School
AUN/SEED-Net Scholarship for Doctoral Degree Sandwich Program (New)
AUN/SEED-Net Scholarship for Master (New)
ASEAN Research Scholars
ASEAN Foundation - AIT Scholarship (New)
The Netherlands Fellowship for Master
Doctor of Philosophy Scholarship
Master in Public Administration Scholarship
Master in Public Policy Scholarship
e8 Masters and Post-Doctoral Program Scholarship
Scholarship at The University of Melbourne
Japan Scholarship
Japan/World Bank Scholarship
Ford Foundation Fellowships
ADB - Japan Scholarship
New Zealand Scholarships có 20 suất học bổng dành riêng cho Việt Nam trong năm 2009. Link
New Zealand International Doctoral Research Scholarships
Chevening Scholarships
International Development Scholarship
Peace Scholarship for study in Australia
Australian Development Scholarship
Australian Leadership Awards Scholarship for Masters or Doctorate
Australian Leadership Awards Fellowship
Australian Regional Development Scholarship
Carnegie Mellon University-AusAID Scholarship
Curtin International Research Tuition Scholarship
Endeavour International Postgraduate Research Scholarship
ICE WaRM Scholarship
AIT Scholarships
CIDA Fellowships
KAAD Scholarships
Sida Scholarships
Netherlands and AIT Scholarships
Norway Scholarships
Fellowships at Chiang Mai University
Visiting Scholar Fellowship at Chiang Mai University
Researchers at Walailak University
Fellows with Asia Research Institute
Asian Scholarship Foundation
THE-ICE Scholarship for Master, Bachelor and Diploma
Masters/PhD Scholarship at National University of Ireland
Fellowship for Visiting Scholars at Kyoto University
Changing Faces Women's Leadership Program (New)
Asia Pacific Leadership Program
AAUW International Fellowship
P.E.O. International Peace Scholarship
The IBM Ph.D. Fellowship
Animals and Society Institute Fellowship
International Scholarship at the University of Bedfordshire
Postdoctoral Fellowships - Singapore
 
Top